Wat de Sociëteit De Harmonie is

De Sociëteit De Harmonie is een vereniging welke is opgericht op 17 december 1809.

Het doel van de Sociëteit De Harmonie wordt beschreven in de Statuten .

U kunt bij ons biljarten in clubverband (competitie) bij de biljartvereniging De Harmonie, daarnaast kunt u ook aan K.N.B.B. wedstrijden deelnemen.

Tevens kunt u klaverjassen.

Op welke tijdstippen de Sociëteit geopend is

DAG VAN TOT ACTIVITEIT
Maandag 16:00 24:00 Alles
Dinsdag 19:00
-
Voorrondes K.N.B.B.
Woensdag
Gesloten
Donderdag 16:00 24:00 Alles
Vrijdag
Gesloten
Zaterdag 12:00 16:00 Biljarten
Zondag
Gesloten
Zie Mededelingen voor aanvullende openingen

 

Introducé(e)s

Een niet-lid van de sociëteit kan maximaal drie keer per jaar worden uitgenodigd een gewone sociëteitsavond bij te wonen. Het introducerende lid dient de namen van de geïntroduceerde en van zich zelf bij te schrijven in het introductieboek. Iemand, die zich heeft aangemeld als nieuw lid, kan niet geïntroduceerd worden. Het bestuur is bevoegd een introductie niet toe te laten of beëindigen; het bestuur kan ook een langere introductie toestaan dan drie keer per jaar.

Geen lid en toch biljarten ?

Dit is niet mogelijk.

Hoe u lid wordt en wat het lidmaatschap kost

Wie lid wenst te worden van de vereniging moet daarvan schriftelijk kennis geven aan de secretaris van het bestuur . De secretaris hangt de naam van de aanvrager en de inhoud van het verzoek in de sociëteitszaal op en geeft hiervan kennis aan de voorzitter van de ledencommissie . De ledencommissie beslist over de toelating van een nieuw lid. De samenstelling van de ledencommissie wordt geregeld in het huishoudelijk reglement waarin tevens de te volgen procedure wordt geregeld.

De kosten van het lidmaatschap van de Sociëteit De Harmonie zijn afhankelijk van uw leeftijd.

Contributies
Jonger dan 18 jaar EUR. 50,00
18 jaar en ouder EUR. 125,00
Echtparen EUR. 180,00

De contributie kan ieder jaar worden aangepast conform de geldende normen.

-- Laatst bijgewerkt: 13-05-2014 --